Gringo 500 cabin

TUŠEK

GRINGO 500 cabin je 5 metarska brodica prilagođena za vanbrodske motore raspona od 40 do 100 ks. Odlično plovi već sa 40 ks, a sa 5 osoba postiže 24 čvora, minimalni cruising režim glisiranja već na 17 čvorova, dodatno produženim krajevima krme doprinose ugodnoj vožnji i po većim valovima. Osim cabin ima i open verzija.


Tel.: +385 1 2888 347
www.plovila-tusek.com