Enavigo Power 39H

ENAVIGO

Enavigo brodogradilište kombinira klasičan i suvremeni dizajn kako bi se izgradili brodovi koji nadmašuju uobičajene karakteristike i očekivanja. Koristeći jedinstveni koncept gradnje nudi visoko kvalitetne i estetski savršene drvene, te ekstra brze kompozitne brodove. S elegancijom ranijih razdoblja, građena najnovijom tehnologijom, Enavigo Power 39H je moderna drvena jahta u jedinstvenom „Enavigo konceptu“

Tel: +385 33 803 340

www. enavigo.hr